Pier99
denk positief.

Privacybeleid

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en garantie voor uw privacy. Onderstaand informeren wij u over het handelen omtrent uw persoonlijke gegevens bij het bezoek van onze homepage.

Anoniem dataverkeer

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens bekend te hoeven maken. In deze content slaan we geen enkele privé-gegevens op. Om onze presentatie en prestaties te kunnen verbeteren en optimaliseren voor uw gebruik, worden uitsluitend static gegevens vastgelegd, die geen verdere terugkoppeling omvatten naar uw persoon.

Dataverkeer en verwerking gegevens contactformulier

Bij het gebruik van het contactformulier verwerken wij persoonsgebonden gegevens (unieke gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een zekere of daadwerkelijke persoon) uitsluitend in de door u verstrekte content en hoedanigheid. Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor de verwerking van de door u aangegeven behoefte. Na dit interne gebruik worden de verstrekte gegevens verwijderd.

Dataverkeer, gebruik en verwerking persoonsgebonden gegevens

Wij registeren dataverkeer met persoonsgebonden gegevens (unieke gegevens over persoonlijke of zakelijke betrekkingen van een zekere of daadwerkelijke persoon) uitsluitend in de door tot beschikking gestelde hoedanigheid en omvang. De verwerking en het gebruik van deze gegevens geschiedt intern voor zowel de invulling en afhandeling van de vastgelegde en overeengekomen diensten als de afhandeling van uw (aan)vragen.
Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens vervolgens volgens belastingtechnische en handelsrechtelijke voorschriften bewaard tot vastgelegde afloopdatum van indiening, waarna vervolgens deze gegevens, indien u niet geaccordeerd heeft voor andersoortige verwerking en gebruik hiervan, verwijderd.

Persoonsgebonden gegevens aan Derden

We hebben in basis geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet en zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke verzoek niet aan derden doorgespeeld worden. Bij aanvragen waarbij externe dienstverlenende partijen de overeenkomst mede mogelijk moeten maken, zullen de minimaal benodigde gegevens volgens de voorschriften van de Duitse Bundesdatenschutzgesetzes doorgegeven worden om de aanvraag te kunnen realiseren.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de mogelijkheden van  Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “Cookies”, textbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maken van het gebruik en verkeer op de website. Deze door de cookie gegenereerde informatie over uw activiteit op onze website worden in de regel aan een server van Google in de VS gestuurd en aldaar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google over het algemeen binnen de landen van de Europese Gemeenschap of andere geliëerde partnerlanden van herkomst via de Europese Handelsunie verkort. In enkele uitzonderingsgevallen kan het  IP-adres volledig verstuurd worden naar de server van Google in de VS, waarna deze verkort wordt.  In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om informatie en inzicht te genereren, die betrekking hebben op de activiteit op de website ten doel het gebruik van de site en de daarop volgende aangeboden diensten via het internet deze te verstrekken aan de beheerder. In dit kader van het gebruik van Google Analytics en de door uw browser verzonden IP-adresgegevens wordt niet met andere functies van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies door een  juiste instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u daarbij graag er op, dat u in dit geval waarschijnlijk niet de totale funktionaliteit van deze website tot uw beschikking heeft. Daarnaast kunt u, op het moment dat een cookie aangemaakt is omtrent het gebruik van uw gegevens via onze website (incl. uw IP-adres) naar Google toe net als de verwerking van de gegevens door Google, verhinderen door de volgende link te volgen en de voor uw browser geschikte plug-in te downloaden en installeren Google Analytics Informationen.

Gebruik van Piwik

Op de internetsites van Hotel Am Stadtring GmbH is de software Piwik (www.piwik.org) aktief en worden gegevens verzamelt en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Vanuit deze gegevens kunnen hieraan onder een pseudoniem gebruikersprofiel toe geschreven worden. Daarvoor kunnen cookies gebruikt worden. Bij cookies handelt het zich hier om kleine textbestanden, die lokaal in het tijdelijke geheugen van uw browser tijdens uw bezoek opgeslagen worden. Deze cookies maken het mogelijk binnen uw browsersoftware te herkennen bij vernieuwd bezoek. De met de Piwik-Technologiën verworven gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker niet dusdanig ingezet, de bezoeker te persoonlijk te identificeren en/of persoonsgebonden gegevens te verzamelen, maar deze over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De gegevensverwerking en -opslag kan ten alle tijde met alle toekomstige functionaliteiten opgeheven worden.